برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی بر اساس مقاله لاتین حیدرزاده و راهپیما (۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۱۹ تعداد ابعاد:۵ نام ابعاد: تعهد به کارکنان، تعهد به مشتریان و بازار، تعهد به برنامه های ... متن کامل »

پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی

پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی بر اساس مقاله ژانگ و همکارانش (۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۸ تعداد ابعاد: ۸ نام ابعاد: الف- استخدام، ب- آموزش گسترده، ج- پویایی داخلی، د- امنیت کارکنان، ... متن کامل »

پرسشنامه هوش هیجانی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه هوش هیجانی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای کاری بر اساس مقاله جانگ و یون (۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعدادسؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد: ۶ نام ابعاد: هوش هیجانی(سنجش احساسات ... متن کامل »

پرسشنامه کارایی فردی در سازمان

پرسشنامه‌ کارایی فردی بر اساس مقاله کوپمانس و همکارانش (۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۷ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: کارایی وظیفه ای، کارایی ضمنی، کارایی انطباقی ، رفتار کار ضد تولیدی. توضیحات: ... متن کامل »

پرسشنامه هوش فرهنگی در سازمان

پرسشنامه هوش فرهنگی بر اساس مقاله ایمای و گلفند (۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۰ تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری. توضیحات: هدف این پرسشنامه ارزیابی هوش فرهنگی در ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتری بر اساس مقاله میلان و استبان (۲۰۰۴) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۵ نام ابعاد: رضایت مشتریان(برخورد کارکنان، همدلی کارکنان، اعتبار، محیط ارائه خدمات، اطلاع رسانی کارا) مشخصات: هدف این ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت سازمانی

پرسشنامه حمایت سازمانی بر اساس مقاله چی یانگ و هسیه (۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۴ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: الف: ارزیابی حمایت سازمانی درک شده کارکنان ، ب: ارزیابی توانمندسازی روانشناختی ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی وب سایت

پرسشنامه‌ ارزیابی وب سایت بر اساس مقاله الینگ و همکارانش (۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد: ۷ نام ابعاد: صفحه‌ آرایی، محتوا (ارتباط، فهم، کامل بودن)، پیمایش (راحتی استفاده،Hyper link ... متن کامل »

پرسشنامه ارزش اخلاقی

پرسشنامه ارزش اخلاقی بر اساس مقاله ژانگ و همکارانش (۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۱۳ تعداد ابعاد: ۳ نام ابعاد: ارزش های اخلاقی کسب وکار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی توضیحات: هدف این ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان بر اساس مقاله بورت و همکارانش (۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۸ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: نظارت، تعامل همکاران، فرآیندهای تشریح کار، حمایت برای فرآیندهای مدیریت زمان، ارزش ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته