برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی بر اساس پایان نامه کینگ (۲۰۰۸) طراحی شده است. این پایان نامه به همراه پرسشنامه وجود دارد. پایان نامه کینگ ۲۲۳ صفحه ای است و شامل ادبیات و مدلهای غنی در مورد هوش معنوی است و قطعا ... متن کامل »

بسته مقالات زنجیره تامین سبز – ۳۴ مقاله

مشخصات کلی: این بسته شامل ۳۴ مقاله در رابطه با  مدیریت زنجیره تامین سبز است. ۲۹ مقاله ISI و ۵ مقاله داخلی هستند. اکثر قریب به اتفاق مقالات مربوطه سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵هست. مقالات داخلی هم برای ۵ سال ... متن کامل »

بسته مقالات چابکی سازمانی – ۳۳ مقاله

مشخصات کلی: این بسته شامل ۳۳ مقاله در رابطه با چابکی سازمانی است. ۱۹ مقاله لاتین و ۱۴ مقاله داخلی است. مقالات به روز هستند. تمامی مقالات لاتین از پایگاه های معتبری مانند sciencedirect ، proquest ، emerald و … ... متن کامل »

بسته مقالات بازاریابی رابطه ای – ۱۹ مقاله

مشخصات کلی: این بسته شامل ۱۹ مقاله در رابطه با بازاریابی رابطه ای (یا رابطه مند) است. ۱۰ مقاله ISI و ۹ مقاله داخلی هستند. تمامی مقالات مربوطه سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ هستند. مقالات داخلی هم برای ۵ سال اخیر می ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری الکترونیکی

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری الکترونیکی بر اساس مقاله کیمیلوغلو و زارالی(۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۰ تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: : ۱- مشتریان ۲- نوآوری و یادگیری ۳- کسب وکار داخلی ... متن کامل »

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی بر اساس مقاله سایمن و همکارانش(۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۸ تعداد ابعاد: ۷ نام ابعاد: آگاهی، اطلاعات داخلی، زیرساخت رسمی و مشارکت کارکنان، ارتباطات و تجزیه و تحلیل، ... متن کامل »

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس مقاله گومز و همکارانش(۲۰۰۵) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۱۶ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: تعهد مدیریتی، گشودگی فضای کاری و تجربیات، انتقال و یکپارچگی دانش، دیدگاه سیستمی. ... متن کامل »

پرسشنامه عدالت سازمانی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مقاله تای و چی (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۴ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: عدالت سازمانی(عدالت توزیعی، عدالت رویه ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه فکری در سازمان

پرسشنامه سرمایه فکری در سازمان بر اساس مقاله تای و چی (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۱۴ تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: سرمایه مشتری، سرمایه سازمانی، سرمایه نوآوری، سرمایه انسانی مشخصات: هدف ... متن کامل »

پرسشنامه سازمان یادگیرنده و اثر آن بر تعهد و اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده و اثر آن بر تعهد و اثر بخشی سازمانی از پایان نامه چین چی تی سنگ از دانشگاه مینه سوتا (۲۰۱۰) استخراج شده است. قسمت پرسشنامه این پایان نامه به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۵۰ ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته