برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

پرسشنامه ارگونومی مشارکتی

پرسشنامه ارگونومی مشارکتی بر اساس مقاله متیوس و همکارانش(۲۰۱۱) طراحی شده است. این مقاله به هراه پرسشنامه وجود دارد.تعداد سؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد: ۸ نام ابعاد: ارگونومی مشارکتی ( مشارکت فعال، پایگاه دانش، حمایت مدیریت،حمایت کارکنان، فشار مربوط به تغییرات ... متن کامل »

پرسشنامه‌ ارزیابی خواسته‌ ها و رفتار کاربران وب‌ سایت‌

پرسشنامه ارزیابی وب سایت بر اساس مقاله چنگ و هوانگ(۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به هراه پرسشنامه وجود دارد.تعداد سؤالات: ۱۸ تعداد ابعاد: ۲ نام ابعاد:خواسته هایی ذهنی کاربران از سایت، رفتار عینی کاربران با سایت. توضیحات: هدف این پرسشنامه‌ای ... متن کامل »

پرسشنامه هوش هیجانی و رابطه آن با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی

پرسشنامه هوش هیجانی و رابطه آن با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بر اساس مقاله لی و اوکی(۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد.در فایل پرسشنامه مدل تحقیق و ۱۸ فرضیه هم گذاشته شده است.مدل تحقیق را ... متن کامل »

پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده با رویکرد BPI(بهبود فرآیند کسب و کار)

پرسشنامه انتخاب تامین‌ کننده بر اساس مقاله شن و یو(۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: کیفیت، خدمات، سازمان، روابط، زمان سیکل توضیحات: پرسشنامه انتخاب تامین کننده با رویکرد BPI (بهبود فرآیند ... متن کامل »

پرسشنامه سکوت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد شغلی و رضایت شغلی

پرسشنامه سکوت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد شغلی و رضایت شغلی بر اساس مقاله واکلا و وراداس(۲۰۰۵) طراحی شده است. این مقاله تأثیر سکوت سازمانی بر تعهد شغلی و رضایت شغلی می سنجد. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود ... متن کامل »

پرسشنامه ارتباط بین ارزش های اخلاقی سازمان با عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

این پرسشنامه بر اساس مقاله بیکر، هانت و آندریاس(۲۰۰۶) طراحی شده است. این مقاله  ارتباط بین ارزش های اخلاقی سازمان با عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را سنجیده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد.مدل تحقیق به همراه ... متن کامل »

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و رابطه آن با تعهد سازمانی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و رابطه آن با تعهد سازمانی بر اساس مقاله لاتین سال ۲۰۱۲ طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. مدل تحقیق و فرضیات آن در پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۵۸ تعداد ابعاد: ۸ ... متن کامل »

پرسشنامه استرس و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استرس و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مقاله جین و کوپر ۲۰۱۲ طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. هدف این پرسشنامه بررسی رابطه استرس سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان است. پرسشنامه ... متن کامل »

پرسشنامه هوش تجاری

پرسشنامه هوش تجاری بر اساس مقاله لاتین سال ۲۰۱۲ طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. هوش تجاری در این پرسشنامه بر اساس مؤلفه های یکپارچگی داده ها، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی به اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته