برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

بسته مقاله مدیریت کیفیت جامع – ۲۴ مقاله ISI

مشخصات کلی: بسته مقاله مدیریت کیفیت جامع شامل ۲۴ مقاله در رابطه با مدیریت کیفیت جامع است. تقریبا تمام مقالات مربوطه سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ هست. تمامی مقالات لاتین از پایگاه های معتبری مانند sciencedirect ، emerald و … ... متن کامل »

بسته مقالات رفتار شهروندی سازمانی – ۳۴ مقاله

مشخصات کلی: این بسته شامل ۳۴ مقاله در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی است. ۲۹ مقاله ISI و ۵ مقاله داخلی هستند. اکثر قریب به اتفاق مقالات مربوطه سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ هست. مقالات داخلی هم برای سالهای اخیر ... متن کامل »

بسته مقالات کارآفرینی سازمانی- ۲۴ مقاله

مشخصات کلی: این بسته شامل ۲۴ مقاله در رابطه با  کارآفرینی سازمانی است. ۱۹ مقاله ISI و ۵ مقاله داخلی هستند. اکثر قریب به اتفاق مقالات مربوطه سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵هست. مقالات داخلی هم برای سالهای اخیر می باشد. ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته